.

Kemalizm'in özünü kavrayan, yaşayan nesiller yetiştirmemiz ayakta kalmanın, yükselmenin tek çaresidir. (Agah Oktay Güner )